No such file or directoryNo such file or directory$r['r_url_parent'],'cikk_id'=>$resource['cikk_id'],'cikk_url'=>$resource['cikk_url'])).'" title="'.$resource['cikk_cim'].'">'.$resource['cikk_cim'].''; } /* rovat_nev, cikk_id, cikk_smart_cim */ function generate_furl($_url_type,$_url_array) { $url="#"; if ($_url_type) { switch($_url_type) { /* http.//kulturpart.hu/cikkek/12345/ez_a_cikk_neve vagy http.//kulturpart.hu/zene/12345/ez_a_cikk_neve */ case 'cikk': if (isset($_url_array['cikk_id']) && is_numeric($_url_array['cikk_id'])) { if (isset($_url_array['cikk_rovat'])) { $url=$_url_array['cikk_rovat']."/".$_url_array['cikk_id']."/"; } else { $url="cikk/".$_url_array['cikk_id']."/"; } if (isset($_url_array['cikk_url'])) { $url.=$_url_array['cikk_url']; } } break; case 'dosszie': if (isset($_url_array['d_id']) && is_numeric($_url_array['d_id']) && isset($_url_array['d_url'])) { $url="dosszie/".$_url_array['d_id']."/".$_url_array['d_url']; } break; case 'blog': if (isset($_url_array['b_id']) && isset($_url_array['b_url'])) { $url="blog/".$_url_array['b_id']."/".$_url_array['b_url']; } break; /* http.//kulturpart.hu/szinhaz */ case 'rovat': break; /* http.//kulturpart.hu/szinhaz/aktualis */ case 'alrovat': break; } } return $url; } function get_fancy_url() { global $_SERVER; $url="#"; $pattern="index.php"; $pos=strpos($_SERVER['PATH_INFO'],$pattern); if ($pos) { $url=substr($_SERVER['PATH_INFO'],$pos+strlen($pattern)); } return $url; } function is_fancy_url($url) { return true; } function make_furl($cim) { $ekezetek_kb=array(-1,246,252,243,245,250,233,225,251,237); $ekezetek_nb=array(-1,214,220,211,213,218,201,193,219,205); $normal=array(-1,111,117,111,111,117,101,97,117,105); $text_fancy=""; $text_original=strtolower(str_replace("„","",str_replace("”","",str_replace("–"," ",str_replace("’"," ",trim($cim)))))); for ($i=0;$i=97 && ord($char)<=122) OR ord($char)==95 OR is_numeric($char) /* OR $char=="-"*/) { $text_fancy.=$char; } } } $text_fancy=str_replace("__","_",str_replace(" ","_",$text_fancy)); $text_fancy=str_replace("__","_",str_replace(" ","_",$text_fancy)); return $text_fancy; } ?> Kultúrpart - dalverseny | http://dalverseny.kulturpart.hu

Pályázati feltételek

A PartArt Korlátolt Felelősségű Társaság szervezésében pályázat indul 2008. július 11-től, melyben azon 15. életévüket betöltött előadók, zenekarok, szerzők vehetnek részt, akik a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelően zeneművet töltenek fel a http://dalverseny.kulturpart.hu/ honlapra (nevezés). A pályázatban részvételre szánt dal bármilyen stílusú, de kizárólag magyar nyelvű lehet, valamint közerkölcsöt, vallási-, felekezeti-, etnikai hovatartozást, jogszabályt stb. nem sérthet.

Több, egymástól különböző, de maximum három dal beküldése többszöri nevezést jelent, ez lehet egy ugyanazon előadó, zenekar, szerző munkája is. A pályázatra történő nevezés a jelen pályázati kiírás és feltételek teljes körű elfogadást jelenti.

A pályázat hivatalos oldala a http://dalverseny.kulturpart.hu. Minden résztvevő pályázó erre a honlapra töltheti fel a benevezni szándékozott zeneszámát/zeneszámait a honlapon történt regisztrációt követően. Egy pályázónak regisztrálni több zeneszám feltöltése esetén is csak egyszer, a legelső feltöltést megelőzően szükséges. A jelen kiírásban megadott honlapra feltöltő valamennyi személy saját maga felel az általa feltöltött zeneszám tartalmáért. A PartArt kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy minden olyan zeneszámot, amely közerkölcsöt, vallási-, felekezeti-, etnikai hovatartozást, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, a pályázaton való részvételből kizárja.

A beérkezett pályázatokat egy öttagú zsűri értékeli, de a végeredményről a közönség szavazatai döntenek 2008. augusztus 10-ig. A közönség által legjobbnak ítélt zeneszám készítője (minden esetben a szerzők, és nem az előadó és/vagy zenekar) a pályázat fődíjaira válik/válnak jogosulttá. A pályázók a regisztráció során feltüntetett adatokkal kerülnek azonosításra és a szavazó közönség döntése alapján kialakult eredményt követően a nyertes pályázó(k) 2008. augusztus 11-én, a Sziget fesztivál -1. napján vehetik át nyereményeiket.

A PartArt kft. azt a személyt tekinti nyertes pályázónak, akinek zeneszámát a közönség a legjobbnak ítéli, és aki a regisztráció során megadott adatokkal, valamint személyazonosságának igazolásával igazolni tudja magát. A nyertes pályázók 2008. augusztus 10-én, 18 óráig telefonon, valamint elektronikus levél formájában kapnak értesítést.

A pályázaton történő részvétel, valamint a beérkező zeneszámok fenti honlapon történő megjelenítése díjmentes.

A pályázó vállalja, hogy a PartArt kft. a pályaművet/műveket a http://dalverseny.kulturpart.hu, http://www.kulturpart.hu honlapokon jogi korlátozás nélkül felhasználhatja.

A fődíjjal kapcsolatos adóterheket a PartArt kft. nem vállalja. A fődíj változtatásának jogát a PartArt kft. fenntartja. A fődíj készpénzre nem váltható, és nem átruházható. A fődíj átvételének feltétele az átvételhez szükséges adatok megadása és a vonatkozó szabályzatok elfogadása.

A PartArt kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot módosítsa vagy megszüntesse, bármilyen módosítás vagy megszűnés esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a változás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

A PartArt kft. a pályázaton résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII., és az 1998. évi VI. törvény) megfelelően kezeli. A pályázat alapjául szolgáló adatokat a PartArt kft. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

Keresés'.$r['zs_nev'].': '.$r['zs_zarszo'].'
'; } } if (true) { $doboz='

Zárszó

Bakáts Tibor: Valljunk színt, mert ebben az esetben ez a helyes kritikusi magatartás. Mindenkinek köszönöm, hogy semmi álságos, és felszínes jelenlétbe nem szorította magát, minket, mindenki kb. azt mutatta, amit tud. Tovább >>

Pély Barna: Drága dalszerzők,zenészek és énekesek!

Szeretném e néhány sorral megköszönni, hogy ilyen komolyan vettétek ezt a versenyt és nem voltatok lusták elküldözgetni eddigi munkátok néhány gyümölcsét.
Tovább >>

Pierrot: Kedves Kollégák!

Közületek mindenkinek kijár a dicséret, hiszen vállaltátok a megmérettetést. Régóta dédelgetett szerzeményeitek, spórolt pénzen készített hangfelvételeitek, eleddig másnak meg nem mutatott fércmunkáitok közszemlére tétettek, és álltátok a bírálatot.
Tovább >>
'; echo $doboz; } ?>